2021 Mevlid-i Nebi- Peygamberimize Mektup Yarışması

3154

2021 PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED’E (SAV) MEKTUP YARIȘMASI ŞARTNAMESİ

 

KONU:

Madde 1-

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimize Mektup.

 

AMAÇ:

Madde 2-

  1. Hz. Muhammed (S.A.V) ‘in doğru tanınması ve anlaşılmasını sağlamak.
  2. Sevgili Peygamberimizin örnek hayatını araştırmaya öğrencileri teşvik etmek.
  3. Hz. Muhammed (S.A.V)’in hayatını tanıtmak ve örnek davranışları hakkında farkındalık oluşturmak.
  4. Öğrencilerde yazma alışkanlığı, Türkçeyi kullanma ve düşünce zarafetini geliştirme ve Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle peygamber sevgisini pekiştirmek.

 

KAPSAM:

Madde 3-

Yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmaya katılma koşullarını, başvuru şeklini, değerlendirme kurulunun oluşumunu, yapılacak değerlendirmeye verilecek ödüller ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

 

KATILMA ŞARTLARI:

Madde 4-

Yarışmaya DİTİB Derneklerimizdeki Kur’an Kurslarına kayıtlı ve 16 yaşından küçük olan öğrencilerin tümü katılabilir.

 

YARIŞMAYA KATILACAK MEKTUPLARDA ARANACAK KOȘULLAR:

Madde 5-

1- Mektup sahipleri, yarışmaya katılmakla mektuplarının yayımlanmasını kabul etmiş sayılırlar. Yayımlanan mektuplarda ayrıca telif ücreti ödenmez.

2- Yarışmaya katılan tüm eserlerin telifi Lyon DİTİB’e ait olur.

3- Lyon DİTİB uygun bulduğu mektupları yayımlayabilir.

4– Katılımcılar mektuplarını yazdıkları Word dosyasında mektubun bitiş bölümünde ad ve soyadı ile doğum tarihini, kayıtlı olduğu dernek şehrini, adres, e-posta ve telefon numarası bilgilerini aşağıda olduğu gibi bildirecektir.

 

Öğrencinin Adı-Soyadı:

Doğum tarihi:

Derneğin adı:

Adresi:

E-posta adresi:

Telefonu:

 

5- Yarışmaya gönderilecek mektuplarda bulunması gereken özellikler:

  • Yazılar A4 boyutunda olmalıdır,
  • Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır,
  • Sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm olmalıdır,
  • Satır arası 1,5 olmalıdır.

6- Mektuplar 2 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılacaktır.

7- Bir kişi en fazla bir mektupla yarışmaya katılabilir.

8- Telif hakkı içeren gönderimlerde sorumluluk mektubu gönderene ait olacaktır.

9- Yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen, çok sayıda yazım hatası içeren ve başvuru tarihinden sonra teslim edilen mektuplar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

TAKVİM:

Madde 6-

1- Mektuplar 31.10.2021 günü saat 17:00’ye kadar ataselik@lyonditib.com e-posta adresine Word belgesi halinde gönderilecektir.

2- Ödülleri kazananlara daha sonra bildirim yapılacaktır.

 

ÖDÜLLER:

Madde 7-

-Birincilik Ödülü: 250 Euro

-İkincilik Ödülü: 200 Euro

-Üçüncülük Ödülü :150 Euro

 

DEĞERLENDİRME KURULU:

Madde 8-

Yarışma için değerlendirme kurulu Lyon DİTİB tarafından görevlendirilecek görevlilerden oluşacaktır.

 

DEĞERLENDİRME VE DUYURU:

Madde 9- Mektuplar değerlendirme kurulunca değerlendirilerek, dereceye giren ilk 3 kişi belirlenecektir. Ödüller Lyon DİTİB tarafından sahiplerine teslim edilecektir.

 

BİLGİLENDİRME:

Madde 10-

Lyon DİTİB

72 rue Paul et Marc Barbezat 69150 Décines-Charpieu

Tel: 04 78 94 67 57

E-posta: ataselik@lyonditib.com

 

DERECEYE GİREN MEKTUPLAR VE KAZANANLAR www.ditiblyon.fr ADRESİNDE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDA İLAN EDİLECEKTİR.

 

YARIŞMAYA GİRENLER BU ŞARTNAMEDE YER ALAN TÜM ŞARTLARI KABUL ETMİŞ SAYILIRLAR.

 

Öğrencilerimize başarılar dileriz.

 

2021 MEKTUP YARIȘMASI ŞARTNAMESİ PDF