2023-2024 Açık Öğretim İmam- Hatip Lisesi

2153

STRASBOURG YUNUS EMRE AÇIKÖĞRETİM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 

LYON DİTİB MERKEZ ve BOURG-EN-BRESSE ŞUBELERİ

Strasbourg Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Programı Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığının resmi izni ile 2015-2016 eğitim- öğretim yılında hizmete başlamıştır. Şu ana kadar okulumuzdan mezun olanların pek çoğu yükseköğretim düzeyinde eğitim- öğretim hayatlarına devam etmektedirler.

 • Eğitim süreci Lise 1, Lise 2, Lise 3 ve Lise 4 olmak üzere toplam 4 yıl içerisindeki 8 dönemden oluşmaktadır. 2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre yurt dışında eğitim alan öğrenciler 4 yıllık eğitimi 2 yıl içinde yoğunlaştırılmış olarak alabilmektedir.
 • Programın dili Türkçe’dir.
 • Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Programı ortaokul veya lise mezunu olan herkese açıktır. Yaşı ve mesleği ne olursa olsun toplumun her kesimini sahih dini bilgiyle buluşturmayı ve modern eğitim imkanlarıyla dini bilgilerini arttırmayı amaçlamaktadır.
 • Mezun olmaya hak kazanan öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi diploması verilmektedir.
 • Tarih, Coğrafya, Matematik gibi ortak dersler uzaktan eğitim yoluyla okutulmaktadır. Ders kitapları öğrenciye verilerek sınavlara evde hazırlanması sağlanmaktadır.
 • Kur’an-ı Kerim, Arapça, Hadis, Tefsir ve Hitabet gibi alan dersleri yüz yüze eğitim yoluyla Strazburg DİTİB merkezdeki Yunus Emre Lisesi’nde verilmektedir.
 • Yüz yüze eğitim derslerine devam Yüz yüze eğitim dersleri genellikle hafta sonları verilmektedir ancak gerekli görüldüğünde hafta içi de verilebilmektedir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

1- Kayıt Dilekçesi: 2023-2024 İHL KAYIT DİLEKÇESİ

2- Ortaokul veya Lise Diploması ya da Yurt dışında eğitim alanlar için Denklik Belgesi

3- Biyometrik fotoğraf

4- Kimlik fotokopisi

5- Yıllık okul ücreti : 300€

AMAÇ:

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan Açık Öğretim İmam-Hatip Lisesi Programı  için gelen yoğun talepler üzerine, İlköğretimi tamamlayan ancak:

 • Ortaöğretime devam etmeyenler ile orta öğretimden ayrılanlara öğrenim görme fırsatı vermek,
 • Ortaöğretim düzeyinde fırsat ve imkân eşitliği sağlamak,
 • Toplumun eğitim seviyesinin yükseltilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamak, meslek sahibi yapmak
 • Öğrenciyi yükseköğretime hazırlamaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine; sağlık durumu ve Okul/Kurum tarafından belirlenecek diğer şartları öğrenim görmek istediği meslek eğitimine uygun olanlardan;

 1. İlköğretim okulu/ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olanlar,
 2. Ortaöğretim düzeyindeki okullardan ayrılanlar (tasdikname alanlar),
 3. Ortaöğretim düzeyindeki okullardan mezun olanlar (lise diplomalı),
 4. Denklik belgelerinde belirtilen öğretim düzeylerinin yukarıdaki şartlardan birisini taşıması durumunda, yurt dışında öğrenim görmüş olanlar başvurabilirler.

 

ÖĞRETİM SİSTEMİ:

Açık Öğretim İmam-Hatip Lisesi’nde kredili sistem uygulanır. Program ortak, alan ve seçmeli derslerden, öğretim yılı (yani yüz yüze eğitim programı) ise birbirinden bağımsız dönemlerden oluşur.

Öğrenciler, yapılan sınavlarda başardıkları derslerin kredilerini kazanırlar. Yüz yüze eğitim olarak gördükleri derslerin notları da kendilerine kredi olarak döner. Kayıt esnasında verilen kullanıcı adı ve şifre ile her öğrenci, web tabanlı sisteme girerek tüm iş ve işlemleri buradan takip edebilir. 

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ 2 YILLIK PROGRAM (4 DÖNEM)

1. DÖNEM
DERS HAFTALIK
Kuran-ı Kerim 10 Saat
Arapça 8 Saat

 

2. DÖNEM
DERS HAFTALIK
Kuran-ı Kerim 8 Saat
Arapça 8 Saat
Hadis 4 Saat

 

3. DÖNEM
DERS HAFTALIK
Kuran-ı Kerim 8 Saat
Arapça 6 Saat
Tefsir 4 Saat
Hitabet 4 Saat

 

4. DÖNEM
DERS HAFTALIK
Kuran-ı Kerim 6 Saat
Arapça 6 Saat

 

YÜZYÜZE EĞİTİM PROGRAMI:

 Açık Öğretim İmam-Hatip Lisesi, mesleki bir alan olduğu için; bazı alan derslerini yüz yüze ders alarak takip etmek zorunludur.

Bu dersler Kur’ân-ı Kerîm, Arapça, Tefsir, Hadis ve Hitabet’tir.

Yüz yüze eğitim dersleri genellikle hafta sonları verilmektedir ancak gerekli görüldüğünde hafta içi de verilebilmektedir.

SINAVLAR:

 Sınavlar yılda 3 defa, 18 yaşından gün almamışlar için 2 defa organize edilmektedir. Sınav tarihleri eğitim yılının başında yayımlanan iş takviminde belirtilir. Bu tarihler olağan dışı  bir durum olmaz ise değişmez.

Sınav soruları, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kuryeler tarafından getirilmektedir. Sınavlar Türkiye saatine göre başlatılır ve sonuçlanır. Her dönem toplam 3 oturumdan oluşmakta ve her oturum 180 dakika sürmektedir.

Sınav Şekli:

 • Her dersten 20 soru sorulmaktadır.
 • Her soru 4 seçeneklidir.
 • Her doğru cevabın değeri 5 puandır.
 • Sınavda başarılı olabilmek için, 20 sorudan en az 9 soruya doğru cevap vererek 100 üzerinden 45 puan almak

MEZUNİYET ŞARTLARI:

 Açık Öğretim İmam-Hatip Lisesi’nden mezun olabilmek için aşağıdaki şartları yerine getirmek gerekir :

 • Toplam 212 krediye ulaşmak,
 • Bütün ortak ve alan dersleri geçmek,
 • 2 yıllık yoğunlaştırılmış eğitime tabi olanlar için 4 dönem yüz yüze eğitim derslerine katılmak ve başarı ile tamamlamak.

DİPLOMA VE DENKLİK:

 Açık Öğretim Yurtdışı İmam-Hatip Lisesi Programı’na devam ederek mezuniyet için gerekli tüm şartları yerine getirenlere, Milli Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Lisesi Diploması verilmektedir.

Bu diploma, Türkiye’de örgün eğitim verilen liselerden alınan diplomalarla eşdeğerdedir. Bu eşdeğerlilik hukuken de güvence altına alınmıştır.

Diplomaların yurtdışında geçerliliği, yaşanılan ülkelerin yerel mevzuatıyla ilgilidir.