TEŞKİLAT YAPISI

 • I. Genel Kurul :

  Yönetim kurulu üyelerini seçmek, aklamak; muhasebe ve faaliyet raporlarını ibra etmek, tüzük değişikliklerini karara bağlamak ve soru önergelerini görüşmek üzere iki yılda bir toplanır. Genel kurul, şeref üyeleri, aktif üyeler ve üye derneklerden oluşur.

 • II. Yönetim Kurulu :

  Genel Kurul tarafından iki yıllığına seçilen Yönetim Kurulu DİTİB’in idaresini sağlar. Başkan, başkan yardımcısı, muhasip, sekreter ve bir üyeden oluşan yönetim kurulu, en az ayda bir defa olmak üzere DİTİB merkezinde toplanır ve gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

 • III. Danışma Kurulu :

  T.C. Diyanet İşleri Başkanı, T.C. Lyon Başkonsolosu, Paris Din Hizmetleri Müşaviri, Strasbourg Din Hizmetleri Ataşesi, Lyon Din Hizmetleri Ataşesi, Birlik Yönetim Kurulunun Birlik üyeleri arasından seçtiği bir üyeden oluşan Danışma Kurulu, önemli ve gerekli gördüğü konularda görüş beyan eder, DİTİB yönetim kurulu ve denetleme kurulu aday listesini hazırlar ve genel kurulun oyuna sunar.

 • IV. Denetleme Kurulu:

  DİTİB’in mali ve idari işlerini denetlemek üzere genel kurul tarafından seçilen üç asil ve bir yedek üyeden oluşur.