Türkiye Bursları.

3793

2017 TÜRKİYE BURSLARI LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI DUYURU METNİ

2017 Türkiye Bursları lisansüstü başvuruları başlıyor. Başvurular 16 Ocak 2017 – 17 Şubat2017 tarihleri arasında alınacak.

Başvurular, yalnızca yüksek lisans ve doktora düzeyinde Türkiye’de eğitim almak isteyen tüm dünyadan adaylara yöneliktir.

Lisans düzeyindeki adaylar için başvurular daha sonraki bir tarihte açılacaktır.

Başvurular yalnızca www.turkiyeburslari.gov.tr adresinden yapılacak olup adaylar, kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri başvuru sistemine girip/yükleyip başvuru yapacaklardır. Türkiye Bursları başvurularıyla ilgili yetkilendirilmiş hiçbir kurum veya kişi bulunmamakta, adayların başvurularını bizzat yapmaları gerekmektedir. Adayların, başvuru sistemindeki talimat ve uyarıları dikkatlice okumaları önemle tavsiye edilmektedir.

Başvuru sisteminde tercih edilebilecek üniversite ve bölüm şartlarının (GRE, GMAT, TOEFL, DELF, YDS, ALES vb.) sağlanması zorunlu olup istenilen belgelere sahip olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yüksek lisansa başvuracak adaylar 01.01.1987, doktoraya başvuracak adayların ise 01.01.1982 veya sonrası doğumlu olmalıdırlar.

Türkiye Bursları’na başvuracak adaylar, başvurulan burs düzeyine göre bir alt düzeydeki programdan (örneğin doktora düzeyi için yüksek lisans programından; yüksek lisans düzeyi için lisans programından) mezun ya da içinde bulunulan akademik yılın sonunda mezun olabilecek durumda olmalıdırlar.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar Türkiye Bursları’na başvuramazlar.

Adayların, başvuracakları düzeyde Türkiye’de bir programda halen eğitim görmemeleri gerekmektedir.

Adaylardan, başvurdukları burs düzeyi ve programlara göre istenen düzeyde akademik başarıya sahip olmaları beklenmektedir (Burs programlarına göre akademik başarı düzeyleri www.turkiyeburslari.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.)

Başvuruların değerlendirilmesinde, adayların başvuru kriterlerine uygunlukları ve akademik ve sosyal başarıları gibi hususlar göz önünde bulundurulacaktır.

Adayların tercih edebilecekleri üniversite ve bölümler, başvuru sisteminde eğitim altyapılarına göre otomatik olarak karşılarına gelecek olup başvuru sisteminde bulunmayan üniversite ve bölümler dışında bir üniversite ve bölüm tercihi yapılamayacaktır.

Türkiye Bursları ve başvurular hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için www.turkiyeburslari.gov.tr internet adresimizi ziyaret edebilir, 0 850 455 0 982 numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir veya info@turkiyeburslari.org e-posta adresine ileti gönderebilirsiniz.

Tüm adaylara başarılar dileriz.

2017 TÜRKİYE SCHOLARSHIPS GRADUATE PROGRAM APPLICATIONS ANNOUNCEMENT

Applications for Türkiye Scholarships graduate programs will start in January. Applications will be accepted from January 16, 2017 through February 17, 2017.

Applications are exclusively intended for candidates from all over the world who want to pursue master and PhD studies in Türkiye.

Applications for undergraduate programs will be opened at a later date.

Applications will only be accepted through the application system at www.turkiyeburslari.gov.tr website, where candidates will fill in the information and upload their documents as requested. There are no institutions or individuals authorized to perform applications for Türkiye Scholarships on behalf of candidates; all candidates must apply in person. Candidates are strongly advised to carefully read the instructions and warnings provided by the application system.

Candidates are required to meet the qualifications (GRE, GMAT, TOEFL, DELF, YDS, ALES, etc.) set by the universities and departments that can be selected through the application system. Candidates who do not have the required documents will not be considered for the scholarship.

Applications made by post or in person will not be accepted.

Candidates who will apply for a master’s degree must be born not earlier than 01.01.1987, whereas candidates for PhD degree must be born not earlier than 01.01.1982.

Candidates who will apply for Türkiye Scholarships must have graduated from an appropriate program with respect to the scholarship level they are applying for (e.g. have a university diploma if applying for a master program, or hold a master’s degree if applying for a PhD program), or be able to graduate at the end of the current academic year.

Turkish citizens and those who have lost Turkish citizenship for any reason cannot apply for Türkiye Scholarships.

Candidates cannot be currently enrolled in academic program in Türkiye at the level they will apply for.

Candidates are expected to have a required degree of academic achievement with respect to the scholarship and program level they are applying for (you may find the academic achievement grades required by scholarship programs at www.turkiyeburslari.gov.tr).

In the evaluation of applications, candidates’ compatibility with the application criteria, as well as their academic and social achievements will be considered.

The application system will automatically display the universities and departments that candidates can choose from according to their academic background. Candidates will not be able to select any universities and departments other than those provided by the application system.

For more information about Türkiye Scholarships and applications, please visit our website www.turkiyeburslari.gov.tr, contact our Call Center at 0 850 455 0 982, or send an e-mail to info@turkiyeburslari.org.

We wish good luck to all candidates.