Uctt Ditib Thonon Derneğimizi Ziyaret

366
29 Aralık 2022 tarihinde, Fransa DİTİB Başkanımız Sayın Dr. Bayram Demirtaş ve Lyon DİTİB Başkanımız Sayın Bahtiyar Kargıoğlu Uctt Ditib Thonon derneğimizi ziyaret edip üyelerimizle bir araya geldiler.
Ev sahipliklerinden dolayı dernek yetkililerimize ve üyelerimize teşekkür ederiz.
Le 29 Décembre 2022, notre président français de la DITIB, M. Dr. Bayram Demirtaş et notre président de la DITIB de Lyon M. Bahtiyar Kargıoğlu ont visité notre association à Uctt Ditib Thonon et ont rencontré nos membres.
Nous remercions nos responsables associatifs et membres pour leur accueil.