954

Uluslararası İlahiyat Programı yurtdışında yaşayan Türk gençlerine ve Türkiye kökenli olmayan diğer adaylara ülkemizde dini yükseköğrenim imkânı sağlamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan ve organize edilen bir burs programıdır.

Bu program; başta Avrupa olmak üzere Amerika ve Avustralya gibi ülkelerde lise öğrenimini tamamlamış öğrencilerin, Türkiye’deki en prestijli ilahiyat fakültelerinde lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmelerini amaçlamaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde yürütülen Uluslararası İlahiyat Programı’nda Türkiye Diyanet Vakfı, ilgili üniversiteler, yurtdışı birlik ve vakıflarımız ile din hizmetleri müşavirlik ve ataşelikleri paydaş kurumlar olarak organizasyonda yer almaktadır.

Eğitim Yardımları

Uluslararası İlahiyat Programı kapsamında ülkemize gelen öğrencilere Kurumumuz tarafından;

 • Burs (aylık maddi destek)

 • İaşe (yemek)

 • İbate (barınma/konaklama)

 • Temel Eğitim Giderleri (üniversite öğrenim harcı) sağlanmaktadır.

Ulaşım, eğitim materyalleri (kitap, kırtasiye vb.) ve sağlık sigortası vb. hususlar sağlanan destekler kapsamında değildir. Yurtlarda kalma süreleri eğitim-öğretim yılı ile sınırlıdır. UİP öğrencisi olarak üniversite kaydı yapılan, bursluluk için gerekli belge ve şartları sağlayan öğrenciler eğitim yardımlarını almaya başlarlar. Kaydı yapılmayan, eksik belgesi olan, başvuru ve bursluluk şartlarında problem olanlar eğitim yardımı alamazlar.

Programa kabul edilerek ilahiyat öğrenimine başlayan öğrencilerin herhangi bir sebeple eğitimlerine ara vermeleri ya da bursluluktan çıkarılmaları durumunda, ortaya çıkabilecek eğitim, iaşe ve ibate kapsamındaki masrafları Başkanlık tarafından karşılanmaz, söz konusu masraflar öğrencinin kendisine aittir.

Sosyo- Kültürel Etkinlikler

Öğrencilerimize, öğrenim hayatları süresince sosyal ve kültürel anlamda imkanlar sağlanmaktadır. Bu imkanlar öğrencilerin ülkemizi ve insanını tanımasını sağlayan, sosyal ilişkilerini güçlendiren faaliyetler olarak gerçekleşmektedir.

 • Geziler

 • Yaz ve Kış Kampları

 • Öğrenci Kulübü Faaliyetleri

 • Sosyal Gönüllülük Projeleri

 • Mezuniyet Programları

Kimler Başvurabilir?

Programa müracaat edecek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır;

1. Lise mezunu ya da lise son sınıf öğrencisi olmak. (Avrupa ülkelerinden birinde orta öğrenimini (lise) tamamlayarak Türkiye’deki lise diplomasına denk bir diplomaya sahip olmak).

2. İlgili ülke vatandaşı (yurtdışında yaşayan ve Türkiye kökenli olmayan diğere adaylar da programa başvurabileceklerdir. Bu durumda kaydı yapılan öğrenciler, bir yıl Türkçe hazırlık öğrenimi göreceklerdir.)

Çifte vatandaşlık (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adaylar ile 4112 sayılı kanun gereğince Türk vatandaşlığından çıkmış olmak (doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da, sonradan Bakanlar Kurulu’ndan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçen kişiler) veya sürekli oturuma sahip olmak.

3. 01.01.2022 tarihi itibariyle 25 yaşından gün almamış olmak. (01.01.1997 tarihinden önce doğmuş olanlar başvuramazlar.)

4. Bekâr olmak.

5. Programa kabul edildiği halde farklı nedenlerle ilişiği kesilenler ile kazandığı halde mazeretsiz

olarak kayıt yaptırmayanlar tekrar başvuramazlar.

6. Türkiye’de bir ilahiyat programında halen eğitim görmemek.

Not: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca verilen lise diplomasına sahip olanlar ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Açık Öğretim Lisesi mezunu olanlar Uluslararası İlahiyat Programına başvuramazlar.

Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

Programa başvuracak adaylar aşağıdaki işlem sürecini takip etmelidir.

 1. https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/DisIliskiler/UIPBasvuru.aspx linkini tıklayınız

2. Başvuru formunu doldurunuz.

3. Aşağıdaki başvuru belgelerini sisteme yükleyiniz.

 • Lise Mezunu öğrenciler için lise diploması.

 • Lise mezunu öğrenciler için lise diploması denklik belgesi (Lise diploması denkliği T.C. Büyükelçilik ve Konsolosluklarında bulunan eğitim müşavirliği veya eğitim ataşeliğinden temin edilebilir.)

 • Lise son sınıfta okuyan öğrenciler için son sınıfta okuduğuna dair belge veya not çizelgesi.

 • Kimlik veya pasaport sureti

 • Yaşadığı ülke vatandaşı olmayıp sürekli oturum sahibi olanların sürekli oturum belgesi.

 • Taahhütname belgesi. (Ek-1)

 • Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet biyometrik fotoğraf.

4. Yukarıda sayılan başvuru belgelerinin fotokopilerini, sistemden çıktısını alacağınız başvuru formu, taahhütname belgesi ve bir adet fotoğraf ekleyerek en yakın din hizmetleri ataşeliğine teslim ediniz.

5. www.diyanet.gov.tr duyurular UİP başvuru sayfasından indireceğiniz referans mektubunun (Ek-2 Referans Mektubu) ilgili kısmını doldurarak bölgenizde görev yapan Diyanet personeli din görevlisine teslim ediniz. Din görevlisi belgedeki kendisi ile ilgili bölümü doldurarak din hizmetleri ataşeliğine bizzat ulaştıracaktır.

6. Belgelerinizi Din hizmetleri Müşavirlik veya Ataşeliğine teslim ederken internet başvurunuzda aldığınız başvuru numaranızı söylemeyi unutmayınız.

7. Din Hizmetleri Müşavirlik veya Ataşeliklerince belgelerinizin tesliminden sonra başvurunuzun aktivasyonu yapılacaktır.

8. Belgelerini 27 Mayıs 2022 Cuma gününe kadar din hizmetleri ataşeliklerine ulaştırmayan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

NOT: Başvuru formunu doldurduktan sonra size verilen başvuru numarasını kullanarak belgelerinizi Din Hizmetleri Müşavirliği veya Ataşeliğine teslim edinceye kadar bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.

Başvuru Tarihleri

2022 yılı Uluslararası İlahiyat Programı başvuruları 01 Mart-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılmıştır. FRANSA DİTİB sosyal medya hesaplarımızı takipte kalınız.

Değerlendirme ve Seçim Süreci

Başvuruları alınan adayların belgeleri Din Hizmetleri Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından gerekli şartları taşıyıp taşımamaları açısından bir ön incelemeden geçirilecektir. Başkanlıkça yapılan ön değerlendirme sonucunda uygun görülen adaylar mülakata çağırılacaktır.

Adaylar sınav tarihi ve merkezi gibi mülakat bilgilerini www.diyanet.gov.tr (Duyurular) adresinden ve Müşavirlik/Ataşeliklerden öğrenebileceklerdir. Mülakatlar adayların bulundukları ülkelerde, belirlenecek sınav merkezlerinde yüz yüze veya online gerçekleştirilecektir. Gerekli görüldüğü takdirde adaylar başka bir ülkedeki sınav merkezine davet edilebilir. Sınav merkezlerine ulaşım imkânlarının elvermediği ülkelerde iletişim araçları üzerinden online mülakat gerçekleştirilir.

Mülakat (sınav) tarihleri daha sonra adaylara bildirilecektir.

Mülakat (sınav) Konuları :

 • Kur’an-ı Kerim (Yüzünden, Ezber),

 • Dini Bilgiler (İnanç-İbadet-Fıkıh-Siyer-Ahlak),

 • Genel Kültür,

 • Türkçe İfade Becerisi,

 • Akademik İlgi.

Adaylar mülakat sonuçlarını www.diyanet.gov.tr (duyurular) adresinden aday numarası ile sorgulayarak öğrenebilecektir. Ayrıca Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerinden de sonuçlar öğrenilebilecektir.