Vefatın meydana geldiği yere göre yapılması gereken ilk işlemler farklılık göstermektedir

a) Evde meydana gelen ölümler:
Evde meydana gelen ölümlerde “Ölüm tesbit raporu” düzenlenmesi için mümkünse vefat edenin kendi aile doktoruna, bu mümkün değilse nöbetçi doktora haber verilmesi gerekir.

b) Hastanede meydana gelen ölümler:
Hastanelerde meydana gelen ölümlerde hastane tarafından hazırlanan “Ölüm tesbit raporu” alınarak işlemlere başlanır.

c) Huzurevi, bakımevi vb. yerlerde meydana gelen ölümler:
Huzurevi, bakımevi gibi yerlerde meydana gelen ölümlerde “Ölüm tesbit raporu” varsa doktor tarafından yoksa çağırılacak nöbetçi doktor tarafından verilir.

d) Yolda, sokakta meydana gelen ölümler:
Ev ve hastane dışında meydana gelen ölümlerde genelde cenazeye savcılıkça el konur, ve cenaze incelemeye alınır.

e) Trafik kazası, intihar, cinayet vb. adli ölüm olarak sınıflandırılan ölümler:
Bu tür ölümlerde yine savcılık tarafından cenazeye el konularak Adli Tıp Kurumuna sevk edilir.

İŞLEMLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR :

a) Vefat edenin pasaportu,
b) Vefat edenin nüfus cüzdanı,
c) Vefat eden evli ise, uluslararası evlenme cüzdanı, evlenme cüzdanı uluslararası değil ise, Fransızca tercümesi,
d) Vefat evde vuku buldu ise ev doktoru veya nöbetçi doktor tarafından düzenlenen ölüm raporu.

FRANSIZ MAKAMLARINDA VE BELEDİYELERDEKİ İŞLEMLER :

Hastane vb. yerlerde vefat eden kişinin cenazesi, görevlendirilen cenaze firmasınca “Ölüm tesbit raporu” ile birlikte teslim alınır.

Ev veya hastanede meydana gelen ölümlerde Doktor muayenesi sonucu “Şüpheli Ölüm” tesbiti yapılan, trafik kazası, cinayet vb. Adli olaylarla, ev-hastane dışında meydana gelen şüpheli ölümlerde cenazeye savcılık tarafından el konulur. Bu durumda Adli Tıp yoluyla otopsi vb. şekilde incelenmesi tamamlanan cenaze için verilecek olan “Serbestlik Belgesi” olmadan, görevli nakil firması cenazeyi teslim alamaz ve işlemlere de başlayamaz.

Görevlendirilen firma tarafından teslim alınan Cenaze için Kamu Düzeni Dairesi’nden cenaze Fransa’da defnedilecek ise “Defin İzni”, Türkiye’ye nakledilerek Türkiye’de defnedilecek ise Türkiye’ye götürülen cenazelerin sınırdan girişi ve çıkartılması sırasında cenazenin taşınmasına izin verildiğini ve taşınmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığını belgelemek amacıyla Kamu Düzeni Dairesi’nden “Cenaze Nakil Belgesi” talep edilir.

T.C. BAŞKONSOLOSLUKLARINDA YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER :

Vefat eden kişinin cenazesi, ölümün vuku bulduğu Fransa’da defnedilecek ise, 1587 sayılı Nüfus Kanunun 41. maddesi uyarınca, vefat eden Türk vatandaşının ölümünün yakınları tarafından otuz gün içerisinde kayıtlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Aynı kanunun 169. maddesi uyarınca, yurt dışında vefat eden Türk vatandaşlarının ölüm olayları, ilgili yerel makamlardan alınan belgelerin Türk Konsolosluklarına verilmesi suretiyle bildirilir. İşlem kişisel başvuru veya posta ile yapılabilir.

FRANSA’DA DEFNEDİLECEK CENAZELERİN BİLDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER :

a) Ölümün tescilini isteyen, ölenin yakınınca yazılmış form dilekçe,
b) Dilekçeyi yazanın nüfus cüzdanı fotokopisi,
c) “Ölüm tesbit raporu” veya “Serbestlik Belgesi”,
d) Vefat edenin pasaportu,
e) Vefat edenin nüfus cüzdanı.

Vefat eden kişinin cenazesi, ölümün vuku bulduğu Fransa’dan Türkiye’ye veya herhangi bir başka ülkeye nakledilecek ise Türk Konsolosluğundan cenazenin naklinde, toprakları üzerinden geçeceği bütün Devletlerin, serbest geçiş müsaadesi verilmesini belirten “Müruriye” alınır. Müruriye’nin alınması ile, 1587 sayılı Nüfus Kanunun 41. maddesi uyarınca, vefat eden Türk vatandaşının ölümünün yakınları tarafından otuz gün içerisinde kayıtlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne bildirilmesi şartı gerçekleştirilmiş olur.

TÜRKİYE’YE NAKLEDİLECEK CENAZELER İÇİN GEREKLİ BELGELER :

a) “Ölüm tesbit raporu” veya “Serbestlik Belgesi”,
b) Kamu Düzeni Dairesi’nden alınan “Ölü Nakil Belgesi”,
c) Vefat edenin pasaportu,
d) Vefat edenin nüfus cüzdanı,
e) Vefat eden evli ise, uluslararası evlenme cüzdanı, evlenme cüzdanı uluslararası değil ise, Fransızca tercümesi;
f) Vefat evde vuku buldu ise ev doktoru veya nöbetçi doktor tarafından düzenlenen ölüm raporu.
g) Uçak nakli ile ilgili bilgi,
h) Türkiye’de defnedileceği mezarlık ismi ve adresi.

FRANSADAKİ DİNİ İŞLEMLER :

Cenazenin Fransız makamlarındaki formalitelerinin görevli firma tarafından tamamlanmasından sonra ; cenaze sahiplerinin isteği doğrultusunda cenaze en yakın gasilhanede İslami usul ve kaidelere göre yıkanarak kefenlenir. Cenaze kefenledikten sonra nakil için kullanılan uluslararası satandart tabuta konularak cenaze yakınlarının arzusu halinde mümkünse en yakın camide veya morgda namazı kılınır.

CENAZENİN TÜRKİYE’YE NAKLİ :

Gerek Fransız makamlarında gerekse Başkonsolosluktaki resmi işlemleri ile dini işlemleri tamamlanan cenazenin vefat ettiği yere en yakın havaalanından, defin edileceği yere en yakın havalimanına uygun uçuş programı hazırlanır. Tabut Kargo Şirketi aracılığı ile uçakta yük olarak yüklenir ve AWB-Nr. olarak adlandırılan kargo numarası kaydı yapılır. Cenaze havalimanın Kargo bölümüne götürülerek teslim edilir. Gümrük işlemleri yapılarak alıcı ismi de belirtilerek ilgili uçak şirketine evraklar teslim edilir.

Vefat eden kişi cenaze fonuna üye ise, indiği havalimanından Fonun Anlaşmalı olarak çalıştığı firma tarafından karşılanarak, cenaze sahiplerinin daha önceden bildirdikleri adrese teslim edilir.

Cenazelerin nakli 10.02.1937 tarihinde imzalanarak yürürülüğe giren “Berlin Sözleşmesi” olarak bilinen “Uluslararası Nakliyat Sözleşmesi’nin (Bundesgesetzblatt 1938 II sayfa 199)” ve 26.10.1973 de yürürlüğe giren Avrupa Cenaze Nakliyat Anlaşması hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Les premières démarches à effectuer diffèrent selon le lieu où le décès survient :

a) Décès à domicile :

En cas de décès à domicile, obtenir si possible « l’acte de décès »  auprès de son médecin traitant, autrement l’obtenir auprès d’un médecin de garde.

b) Décès à l’hôpital :

En cas de décès à l’hôpital, la procédure débute par l’acquisition de « l’acte de décès » établie par l’hôpital.

c) En cas de décès en maison de retraite, EHPAD, centre de soin etc. :

Obtenir « l’acte de décès » auprès du médecin de l’établissement sinon appeler le médecin de garde pour la délivrance de celui-ci.

d) Décès sur voie ou lieu publics :

Dans ce cas là, le défunt est généralement saisi par le procureur afin d’être examiné.

e) Les décès suite aux accidents de la route, suicide, meurtre etc. sont classés comme décès médico-légales : dans ces cas, les défunts sont saisis par le procureur afin de le remettre à la Médecine Légale.

DOCUMENTS REQUIS POUR LES DEMARCHES :

a) Passeport du défunt,

b) Carte d’identité du défunt,

c) Si le défunt est marié, le livret de famille international sinon fournir la traduction française,

d) Déclaration de décès remise par le médecin de famille ou de garde si la mort est survenue à domicile.

DEMARCHES REQUISES AUPRES DES ADMINISTRATIONS FRANÇAISES ET DES MAIRIES :

En cas de décès en milieu hospitalier ou autres, le défunt sera remis aux pompes funèbres avec sa déclaration de décès.

En cas de décès à domicile ou à l’hôpital, ceux déterminés comme « décès suspects » suite à un examen médical, à un accident routier, à un meurtre etc., ou suspects car survenus en dehors du domicile/de l’hôpital ou pour causes judiciaires sont mis en garde par le procureur. Dans ce cas, sans la délivrance du « Certificat de sortie » du défunt remis pour l’achèvement de l’examen d’autopsie etc. par la médecine légale, les pompes funèbres ne peuvent pas recevoir le défunt et ne peuvent pas engager la procédure.

Si le défunt doit être inhumé en France, vous devez récupérer le « Permis d’inhumer » à la Préfecture ou la Sous-Préfecture pour les funérailles reçues par la société mandatée.

Si le défunt doit être transféré et inhumé en Turquie, il est précisé d’obtenir un « Document de transfert funéraire » donné par la Préfecture certifiant (l’autorisation de transport de la dépouille à l’étranger) que le cadavre soit autorisé à être transporté lors de l’entrée et la sortie de la frontière et qu’il ne pose aucun problème de santé lors de son transport.

DEMARCHE REQUIS AUPRES DU CONSULAT GENERAL DE TURQUIE

Si le corps du défunt doit être inhumé en France, où le décès est survenu, conformément à l’Article 41 Loi de la Population- Décret n° 1587, le décès de citoyen turc décédé doit être notifié à l’état civil dans les trente jours par ses proches.

Conformément à l’Article 169 de la même loi, les décès de citoyens turcs décédés à l’étranger sont signalés en soumettant aux Consulats de Turquie les documents obtenus auprès des autorités locales compétentes. La démarche peut se faire par demande personnelle ou par courrier.

DOCUMENTS REQUIS POUR LES FUNERAILLES POUR ETRE INHUME EN FRANCE

a) Formulaire de requête écrite par les proches du défunt demandant l’enregistrement du décès,

b) Une copie de la carte d’identité du demandeur,

c) « L’Acte de décès » ou « Certificat de sortie »,

d) Passeport du défunt,

e) Carte d’identité du défunt.

Si le corps du défunt doit être transféré de France, où le décès est survenu, vers la Turquie ou tout autre pays, le Consulat de Turquie recevra le “Mururiye”, qui indique que tous les États par lesquels le cadavre passera, doivent être libre passage. Avec l’acquisition de “Mururiye”, la condition de notification du décès du citoyen turc décédé au Bureau de l’état civil dans les trente jours, conformément à l’Article 41 de la Loi sur la Population – Décret n° 1587, est remplie.

DOCUMENTS REQUIS POUR LES FUNERAILLES A TRANSFERER EN TURQUIE

a) « L’Acte de décès » ou « Certificat de sortie »,

b) « Document de transfert funéraire » obtenu auprès de le Préfecture,

c) Passeport du défunt,

d) Carte d’identité du défunt,

e) Si le défunt est marié, livret de famille international, s’il n’est pas international, la traduction française ;

f) Si le décès est survenu à domicile, la déclaration de décès établi par le médecin familial ou un médecin de garde.

g) Informations sur le transport aérien,

h) Le nom et l’adresse du cimetière où sera enterré en Turquie.

DEMARCHES RELIGIEUSES EN FRANCE :

Après que les formalités des obsèques auprès des autorités françaises soient accomplies par la société en charge ; à la demande des propriétaires funéraires, le défunt est lavé, purifié et enroulé dans le linceul selon les méthodes et règles islamiques dans le funérarium (le gasil) le plus proche.

Une fois le défunt enroulé dans le linceul, il est placé dans le cercueil standard international utilisé pour le transport, et si possible, les prières sont effectuées soit dans la mosquée soit dans la morgue la plus proche, à la demande des proches du défunt.

TRANSFERT FUNERAIRE EN TURQUIE

Un horaire de vol adapté est établi depuis l’aéroport le plus proche du lieu du décès du défunt, dont les démarches officielles et religieuses ont été accompli, tant auprès des autorités françaises qu’au Consulat Général, jusqu’à l’aéroport le plus proche du lieu où il sera inhumé.

Par l’intermédiaire de la Compagnie de cargaison de cercueil, il est chargé en tant que cargaison dans l’avion et enregistré sous le numéro de cargaison AWB-Nr. Les obsèques sont livrées à la soute de l’aéroport. Les documents sont remis à la compagnie aérienne concernée en précisant le nom du destinataire une fois les procédures douanières terminées.

Si le défunt est membre du fonds funéraire, il sera accueilli par la société avec laquelle les pompes funèbres travaillent sous contrat depuis l’aéroport où il a atterri et livré à l’adresse préalablement notifiée par les proches du défunt.

Le transport funéraire est effectué conformément aux dispositions de la “Convention internationale sur les transports (Bundesgesetzblatt 1938 II page 199)”, dite “Convention de Berlin”, signée le 10.02.1937 et la Convention européenne des transports funéraires qui est entrée en vigueur le 26.10.1973.