AMAÇLAR

 

KURULUŞ

Kısa adı LYON DİTİB olan LYON DİYANET İŞLERİ TÜRK-İSLAM BİRLİĞİ, 1901 Fransa Dernekler Yasası’na göre 19 Ağustos 1995’de kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. DİTİB’in kuruluş bildirisi, 16 Ağustos 1995 tarihli ve 33 numaralı Fransız Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde UNION DES AFFAIRES CULTURELLES TURCO-ISLAMIQUES DE LYON adıyla yayımlanmıştır.

 

AMAÇLAR

Lyon Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), ilke olarak çoğulcu, hür ve demokratik sistemi, farklı din ve kültürlere mensup insanların uyum içerisinde yaşamalarının teminatı olarak görür. Dünya barışına, insan haklarına ve sosyal dayanışmaya duyarlı olup, dini ve kültürel farklılıkları dünyamızın ayrı birer zenginliği olarak telakki eder. Irkçılığa, islamofobiye ve her türlü ayrımcılığa karşıdır. Birlik, Fransa, Avrupa Birliği Yasalarına ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine titizlikle riayet etmeyi ana ilke olarak kabul eder, politik faaliyetlerde bulunmaz. Birlik, kamu yararına hizmet eder, ekonomik yarar sağlamak Birliğin ana gayelerinden değildir. DİTİB, dini konularda toplumu aydınlatmak, ibadet yerlerini yönetmek, dini terbiye ve talim için gerekli altyapı ve teşkilatlanmayı sağlamak, dini vazifelerin ve kültürel pratiklerin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimlerle gerekli is birligini sağlamak, Lyon, Marsilya ve Bordeaux Başkonsoloslukları görev bölgelerinde kurulan ve kendisine üye olan derneklere rehberlik etmek ve onlarla ortak çalışmalar yapmak üzere kurulmuş bir BİRLİK’tir. DİTİB, Fransa’da görev yapacak olan din görevlilerinin yabancı dil eğitimi için Fransız makamları ile işbirliği yaparak dil kursları düzenlemekte; ayrıca eğitime katkı olarak muhtaç ve başarılı öğrencilere öğrenim bursu vermektedir. DİTİB, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurt dışı teşkilatını oluşturan Din Hizmetleri Ataşeliği’nin çalışmalarını daha kolay ve hızlı yürütebilmesi için imkânları ölçüsünde kendisine yardımcı olmaktadır.