İŞLEYİŞ

Yardımlaşma Fonu gerekli şartları taşıyan ve aidatını ödeyen üyelerden oluşur. Fon imkanlarından ancak üyeler yararlanır. Fon için yatırılan aidatlar bir havuzda toplanır ve üyelerden birinin vefatı halinde cenaze masrafları bu fondan karşılanır.

Yardımlaşma fonu hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürümesi için, üyeler aidatlarını zamanında ödemelidirler. Bu hususta göstereceğiniz hassasiyet aynı zamanda diğer üyelerin haklarına saygı anlamı taşıyacağı için önem arz etmektedir.