Fahri Görevli Yeterlik Müracaatları Başladı

2097

FAHRİ GÖREVLİ YETERLİLİK MÜRACAATLARI BAŞLADI

Lyon Din Hizmetleri Ataşeliği bölgesindeki camilerde yürütülen din ve eğitim hizmetlerinde fahri olarak görev alabilecek olanların tespiti amacıyla Lyon DİTİB Merkezinde Fahri Görevli Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.

 • Başvuru işlemleri
 1. Adaylarda ilahiyat fakültesi, ilahiyat önlisans, imam-hatip lisesi, Kur’an kursu gibi herhangi bir örgün veya yaygın eğitim programından mezun olma şartı aranmamakla birlikte, bunlardan birinden mezun olmak belirtilen sıra ile tercih sebebidir.
 2. Sınav, Fahri Kur’an Öğreticisi ve Fahri Temel Dinî Bilgiler Öğreticisi olmak üzere iki kategoride yapılacaktır. Adaylar, bunlardan birine ya da her ikisine başvurabilecektir.
 3. Sınava başvurmak isteyen adaylar, 14 Ocak 28 Ocak 2019 tarihleri arasında Ek-1 başvuru formunu ve en son mezun olduğu okula ait mezuniyet belgesinin fotokopisini Lyon Din Hizmetleri Ataşeliği’ne elden ya da posta yoluyla ulaştıracaklardır.
 4. Sınavla ilgili detaylı bilgiler ve Sınav tarihi duyurusu Lyon Web sitesi üzerinden yapılacaktır.
 • Sınav konuları
 1. Fahri Kur’an Öğreticiliği yeterliği aşağıdaki şekilde ölçülür:
  1. Kur’an-ı Kerim’i yüzüne okuma becerisi (% 30),
  2. Ezber durumu (% 25),
  3. Kur’an-ı Kerim öğretme deneyimi ve pedagojik formasyonu (% 25),
  4. Temel dinî bilgiler (%20).
 2. Fahri Temel Dinî Bilgiler Öğreticiliği yeterliği aşağıdaki şekilde ölçülür:
  1. İtikat, ibadet, ahlak ve siyer bilgisi (% 40),
  2. Öğretme deneyimi ve pedagojik formasyonu (%40)
  3. Kur’an-ı Kerim bilgisi (%20)
 • Sınavla ilgili diğer hususlar
 1. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve kendilerine başarılı olduğu alanla ilgili yeterlik belgesi verilecektir.
 2. Yeterlik belgeleri sadece Lyon Din Hizmetleri Ataşeliği çalışma bölgesi içinde geçerlidir.
 3. Yeterlik belgelerinin geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.
 4. Halen camilerde fahri olarak görev yapan ancak henüz yeterlik belgesi olmayanlar da sınava katılacaklardır.
 5. Sınav adayın yeterliğini ölçmek amacıyla yapılmaktadır. Bu sebeple adayın sınavda başarılı olması herhangi bir camide mutlaka istihdam edileceği anlamına gelmez. Görevlendirmeler dernekler tarafından ihtiyaca göre yapılacaktır.
 6. Yeterlik belgesi olmayanların camilerde görev yapmasına müsaade edilmeyecektir.
 7. Sınavda başarılı olmuş adaylar Ataşelikçe belirlenecek yer ve zamanlarda hizmet içi eğitime alınabilecektir.
 • Yeterlilik kriterleri
 1. Fahri Kur’an Öğreticisi yeterlilik kriterleri aşağıda sıralanmıştır:
  1. Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun bir şekilde okur.
  2. Tecvit kurallarını bilir ve uygular.
  3. Maharic-i hurufu bilir ve uygular.
  4. Kur’an’ı Kerim’in temel kavramlarını bilir.
  5. Yasin, Mülk, Nebe sureleri, Bakara Suresi 1-5, 255, 285-286, Haşr Suresi 20-24. ayetlerini ve Duha suresinden Nas suresine kadar olan sureleri ezbere okur.
  6. Namaz içerisinde okunan duaları ezbere okur.
  7. Ezbere bildiği sure ve duaların manalarını bilir.
  8. Çocuk, ergen ve yetişkinlerin gelişim ve öğrenme özelliklerini bilir.
  9. Eğitim ve öğretimde uygun araç, gereç ve materyalleri kullanır.
 2. Fahri Dinî Bilgiler Öğreticisi yeterlilik kriterleri aşağıda sıralanmıştır:
  1. Tefsir, Hadis, İlmihal, Fıkıh, İslam Tarihi ve Kültürü ile ilgili temel eserlerden yararlanır.
  2. İtikat, ibadet, ahlak ve siyerle ilgili temel dini kavramların anlamlarını bilir ve açıklar.
  3. Peygamber’in (s.a.v.) hayatını, söz, tutum ve davranışlarını ayrıntılarıyla bilir ve açıklar.
  4. Temel dinî bilgileri, günün ihtiyaç ve şartlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
  5. İtikadî ve amelî mezhepleri bilir ve mezhep görüşlerini analiz eder.
  6. Bölgesindeki farklı inançları ana hatlarıyla bilir ve açıklar.
  7. Çocuk, ergen ve yetişkinlerin gelişim ve öğrenme özelliklerini bilir.
  8. Eğitim ve öğretimde uygun araç, gereç ve materyalleri kullanır.

İrtibat bilgileri
e-mail  :ataselik@lyonditib.com
Tel       : 04 78 65 01 21   –   Faks: 04 78 65 01 21
Adres  :72 rue Paul et Marc Barbezat 69150 DECINES-CHARPIEU/FRANSA