Lyon DİTİB 10. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

249
Lyon DİTİB 10. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 9 Mayıs 2023 tarihinde merkezimizde gerçekleşti.
Faaliyet, muhasebe ve denetleme raporlarının sunumundan sonra yeni yönetim kurulu teklif edildi ve onaylandı. Ardından tüzük değişikliği görüşüldü ve kabul edildi.
Katılımcılara teşekkür eder, hayırlara vesile olmasını dileriz.
L’assemblée générale extraordinaire de DITIB Lyon s’est tenue le 9 mai 2023 au sein de notre siège social.
Après la présentation des rapports d’activités, de comptabilité et de contrôle, le nouveau conseil d’administration a été élu. Puis les nouveaux statuts de l’association ont été adoptées.
Merci aux participants et bon courage à tous !