Vienne ve Villefranche Dernek Yetkililerin nazik ziyareti

340

10 Aralık Cuma günü Vienne Dernek Yetkilileri, 15 Aralık Çarşamba günü ise Villefranche Dernek yetkilileri ve Din Görevlileri Lyon DİTİB merkezimizi ziyaret ederek Din Hizmetleri Ataşemiz Sayın Bahtiyar KARGIOĞLU ile görüşmüşlerdir.

Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.

Le Vendredi 10 Décembre, les responbles de l’association de Vienne, le Mercredi 15 Décembre les responsables de l’association de Villefranche ainsi que les responsables religieux ont rendu visite le centre DITIB de Lyon. Au cours de cette visite, ils ont rencontrer l’Attaché des Affaires Sociales, M. Bahtiyar KARGIOĞLU. Nous les remercions pour leur visite.