YENİ YÖNETİM KURULUMUZ HAYIRLI OLSUN

775

Lyon DİTİB 10. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 9 Mayıs 2023 tarihinde merkezimizde gerçekleşti.

Faaliyet, muhasebe ve denetleme raporlarının sunumundan sonra yeni yönetim kurulu teklif edildi ve onaylandı. Ardından tüzük değişikliği görüşüldü ve kabul edildi.

Katılımcılara teşekkür eder, hayırlara vesile olmasını dileriz.

Yeni Yönetim Kurulu üyelerimiz aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

– Bahtiyar KARGIOĞLU 

– Erkan TANRIKULU

– Emel KARTAL 

– Şamil KABAN

– Coşkun ERTEK

Yeni Denetleme Kurulu üyelerimiz ise aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

– Erkan BAYSAL

– Ramazan KARTAL

– Hasan GÜÇLÜ 

L’assemblée générale extraordinaire de DITIB Lyon s’est tenue le 9 mai 2023 au sein de notre siège social.

Après la présentation des rapports d’activités, de comptabilité et de contrôle, le nouveau conseil d’administration a été élu. Puis les nouveaux statuts de l’association ont été adoptées.

Les nouveaux membres du conseil d’administration de DITIB Lyon sont:

– M. Bahtiyar KARGIOĞLU 

– M. Erkan TANRIKULU

– Mme Emel KARTAL 

– M. Şamil KABAN

– M. Coşkun ERTEK

 

Aussi, les nouveaux membres de la Commission de Contrôle sont:

– M. Erkan BAYSAL

– M. Ramazan KARTAL

– M. Hasan GÜÇLÜ